aktualizováno: 15.04.2024 11:04:07 

Křetínské modelové železniční klubíčko

Zajímavosti na kolejišti

 

            Zajímavosti  kolejiště.

 

Železniční stavby

  Část tratě ze stanice Skalky do Čeřan byla postavena podle způsobu vedení železniční tratě mezi Bílovicemi nad Svitavou a Babicemi nad Svit. a zastávkou Adamov a tunelem č.7. Hned za stanicí Skalky vede trať při skalní stěně na zděném náspu - nazýváme Galerií - a za ní prochází dvěma tunely jako u zastávky Babice. Jen se již nepodařilo umístit silnici pod trať spolu s řekou.

  

  Na trati Čeřany - Veselka-Písečná jsou postaveny dva ocelové příhradové mosty (na kolejišti z papíru). Nad vlečkovou stanicí Stará Huť podle vzoru  mostu na trati Tanvald - Harachov a druhý podle fotografií příhadových mostů na tratích v severních Čechách.

  

  Architektonický skvost stavebního umění - Jezernický most - se stal vzorem pro stavbu železničního mostu přes umělý hradebí příkop.

  

  Za památkovou částí města Čeřany je postavem viadukt v podobném stylu stavby viaduktu jako u Hranic na Moravě.

  Zajímavou stavbou jsou mosty na čeřanském zhlaví ve stanici Skalky. Na společné podpěře (blíž ke stanici) je postaven most z předpjatého betonu pro trať ve směru na Starou Huť.  Druhá část mostu, pro trať do Čeřan je složena ze dvou spojených mostů. První, původní je obloukový cihelný a druhý je betonový trámcový.

Na horské uzkokolejné trati jsou též dvě zajímavosti, a to dva dřevěné mosty. První je za hradem Kamenec a druhý u Čeřanského Sněžníku.

 

 

Stavby.

    Město ČEŘANY je postaveno jako památková městská rezervace jejímž autorem je pan architekt R. Vyškovský. Většina staveb je ale upravena pro naše podmínky na kolejišti.  Je obklopeno hradbami se deseti hláskami a pěti vstupními branami do starobylé části: Malešovská, Smrkovská (zbořena při rozšiřování silnice, zůstala jen část), Kamenická, Pasecká a malá brána zvaná Kočičí branka. Z významných staveb starého města je Prachárna u Malešovské brány. Po ztrátě vojenského významu hradeb se stala místním vězením, dnes turistickou atrakcí s kouzelnými výhledy. Hned vedle najdeme klášterní komplex s gotickou bazilikou Panny Marie Bohorodičky. Uprostřed města najdeme malý zámeček rodu Ditrichů (bydlí zde dodnes) s zámeckým parkem, jehož část ustoupila železnici, která městem prochází. Na proti zámečku u Kamenické brány stojí původní románský kostel sv. Ducha s pozdějšími gotickými úpravami.

    

  V části mezi tratí a Paseckou bránou jsou pozůstatky židovské části města. Asi ve středu židovské zástavby, dnes u zastávky ČEŘANY - ZÁMEK, stojí bývalá gotická synagoga.

  Domy při vstupu do depa z města jsou postaveny podle vzoru plánů a fotografií budov v tzv. Nymburské kolonii.

  Dřevěnice ve Skalkách podle bývalých skutečných budov v okolí Svojanova, větrná vodní pumpa je postavena podle vzoru z fotografie a vzpomínek autora z nedaleké obci Vítějeves.

 

  Budovy stavědel na nádraží Čeřany podle vzorů těchto budov ve stanici Letovice.

 

  Kdysi dřevěná lávka přes kolejiště ve stanici Skalice nad Svitavou se stala námětem pro naši stavbu lávky přes koleje stanice Čeřany. 

 

  Další zajímavou stavbou pro dnešní dobu je model budovy kovárny a kovářství.  Námětem pro tuto stavbu se stala původní stavba z mládí autora v obci Vítějeves.

Průmyslové stavby    

  Největší stavbou je závod KERAMIKA ve Staré Huti. Je zde i vidět jeho postupný rozvoj.

 

   Dalším průmyslovým objektem je plynárna v Čeřanech, kde se ještě nyní vyrábí plyn z uhlí. Dva pohledy na plynárnu - druhý návštěvník jen tak neuvidí.

 

 

    Naproti plynárně stojí městský pivovar. Vstupy do ležáckých sklepů jsou přímo ve skále pod hradbami. 

 

  Za stanicí Smrkov se v oblouku trati tísní místní pila s lesní dráhou táhnoucí se po celé Čeřanské vrchovině.

 

  Poslední vyznamější průmyslový objekt je vlečka ve stanici Veselka-Písečná, postavená jen pro nakládku písků. U ní najdeme i potřebnou úpravnu písku s nutnými dopravníky a násypkami.

  

    S ostatních drobných staveb najdeme na kolejišti např. Uhelné sklady, Stavební podnik Čeřany, Krejčovství Čeřany, Zahradnictví Podskalí apod. 

 

       

Přírodní zajímavosti

    Údolí řeky Čeřanky je  vyryté hluboko do vápencových skal se pod zříceninou hradu Kamenec rošiřuje a říčka se vlévá do Paseckého rybníka, který je důležitým zdrojem vody pro Pasecký mlýn. Pod mlýnem po soutoku s potokem Žbrunda, který obtéká město Čeřany se údolí opět sevře a útvar vytvořený řekou se nazývá Čertovou roklí. Za stanicí Skalky se po soutoku Čeřanky s říčkou Bystrou a Úskalou vytvoří široké údolí s meandrujícími řekami a potoky, aby se někde v dáli opět sevřelo tok řeky. Motivem pro tvorbu údolí řeky se nám stalo údolí řeky Svitavy: tok od Hradce nad Svitavou je sevřen do úzkého údolí až po Skalici nad Svitavou. Odtud řeka začíná meandrovat až po Blansko, kde je opět sevřena do hlubokého údolí až do Brna.

 

  Turisticky  zajímavou je vyhlídka na Holém vrchu nad Skalkami. Z tohoto vrchu lze lehce zhlédnoutnejzajímavější části údolí řeky Čeřanky, Úskaly a Bystré, rozlehlou nivu pod vsí Skalky a okolní vrchy s dominatou zříceniny hradu Kamenice, Čeřanským Sněžníkem a Bububabou.

 

  Další zajímavostí pro turisty na našem kolejišti je turistická stezka nazývaná Zbojnická, která začíná na zastávce lesní dráhy Smrkov-náves, vede okolo hotelu s vyhlídkovou věží na hřeben vrchu, po něm na Zbojnický srub, osadu Čeřanský Sněžník a dále mezi vrchy po Čeřanské vrchovině. Ze stezky je nádherný výhled na město Čeřany,do údolí řeky Čeřanky a na protější pískovcové vrchy.

  V okolí obce Písečná nalezneme pískovcové skály. Skály sice nevynikají velikostí, ale jsou tvořeny z velmi jemných a tvrdých pískovců. Naopak, v jejich okolí se nachází ložiska též jemých,ale měkkých písků, vhodných pro keramický průmysl a slévárenství.