aktualizováno: 15.04.2024 11:04:07 

Křetínské modelové železniční klubíčko

LETOKRUH - Modeláři Letovice

Vítejte na stránce modelove-koleje.websnadno.cz v sekci

  LETOKRUH - Modeláři Letovice

 

 

 

Vážení přátelé, tyto stránky jsou určeny pro ukázku prácí dětí v železničním modelářském kroužku ve Středisku volného času v Letovicích. Kroužek pracuje téměř deset let. Nepatří sice mezi ty nejaktivnější, ale jeho činnost můžete právě posoudit na těchto sránkách.

Další informace o činnosti kroužku najdete na: www.svcletovice.cz

  

INFO:  Nový školní rok:  Foto z činnosti 2022.

 

6. dubna 2022 - 9. června 2022.

 

13. května 2020.

Po delší přestávce opět v činnosti.

Zde jsme přestali...

Jeden ze strůjců dokončovacích prací.... a lesy rostou a kůrovec asi není vidět.

12. února 2020.

Nejen provoz vlaků, ale i jejich údržba je třeba.

29. ledna 2020.

Kolejiště - to je i údržba a neustálé doplňování částí.

 

22. ledna 2020.

Vytvořit silnici ve městě, není jednoduché....

... a nováčci se musí řádně seznámit s obsluhou...

...a "mazáci" jim mohou i užitečně poradit.

18. prosince 2019.

 

11. října 2019.

2. října jsme zahájili další školní rok v kroužku. Mimo čtyři stálice se opět objevili noví členové. Věříme, že vydrží s činností v kroužku víc než jeden rok.

Na činnosti to zatím není moc vidět, určitě přijdou novinky...

 

29. května 2019.

Překvapení připravované pro Zahradní slavnost 2019.

 

Usazení do terénu.

Provedení úpravy terénu.

Jeden pohled ze stanice Letovice.

 

15. května 2019.

 

24. dubna 2019.

Dopravní situace ve stanici Letovice.

 

 Osobní vlak ve stanici Jindřichov tažený Čmelákem.

"Liberečák" na cestě do cílové stanice.

Někdy i dva výpravčí musí řešit dopravní "zádrhel" ve stanici Písečná.

 

4.dubna 2019.

Pracovali jsme na dokončování posledního panelu a někteří se pokusili vyrábět jehličnany.

Ke konci hodiny jsme trénovali provoz.

 

20. března 2019

Pokračovali jsme v úpravě krajiny a vyrobili dalších 25listnatých stromečků z molitanu.

 

13. března 2019.

 

Pro porovnání proměn.

 

7. března 2019.

Dokončování kolejiště pomalu pokračuje. Stavbna dvou mostů a s nimi souvisejících tunelů. Zkušební vyměření stavby viaduktu.

 

28. února 2019.

Mimo procvičování provozu, jsme dále pracovali na dokončování kolejiště.

 

20. února 2019.

Máme dokončenu stavbu tratí a můžeme se plně věnovat tvorbě krajiny a ostatních doplňků a též i provozu.

Chybí ještě dvy mosty, ale ty závisí na dodavateli.

 

6. února 2019.

A hned první hodinu druhého pololetí jsme se tvůrčně rozjeli...

Začátek hodiny....

..... a konec hodiny.

 

31. ledna 2019.

Posledení hodinu tohoto pololetí jsme využili k činnosti plně dopravní.

Na začátku 2. pololetí odstraníme poslední provizorium a kolejiště bude čekat již jen dokončení. A těch detailů na něm bude......

23. ledna 2019.

  Od minulého data uplynulo několik týdnů a na našem kolijišti nepřibylo moc výrazných změn. Zájemci o modelaření se hlavně učili jezdit a ti, kdo chtějí jen něco tvořit, budovali dál kolejiště.

Zde můžeme vidět pár tvůrčích počinů....

.... a některým "řídícím pracovníkům" doprava zamotává hlavu.

 

5. prosince 2018-

A máme zhotoveno složiště uhlí - "prodej může začít".

Také stavědlo č.1 je už na svém místě.

2. prosince 2018.

Rozestavěná budova Uhelných skladů a ST 1 v Letovicích vznikají pomocí členů Křetínského model. želez. klubíčka. Bez jejich pomoci bychom se neobešli.

22. listopadu 2018.

Další setkání - další krok dopředu. St. 2 ve stanici Letovice.

 

16. listopadu 2018.

V Letovicích jsme již vybudovali nástupiště. Chybí povrchová úprava, ale tu příště.

 

9. listopadu 2018.

V Letovicích jsme už zaštěrkovali koleje.

A členové se učí jezdit pravidelnou osobní dopravu. Ne, jak se mi chce, ale jak má fungovat podle grafikonu.

 

17. října 2018.

Dvojitá kolejová spojka u  ST 1 v Letovicích.

Zkušební napojení na stávající trať.

Dokončená "provizorka".  Snad nebude mít dlouhého trvání.

 

1. října 2018.

Začali jsme výukou řízení provozu. Členové po výkladu o provozu si vylosovali stanice a začalo učení - mučení.

Seznamování se s obsluhou...

..... a jezdíme. Zvláště jednokolejná trať dávala zabrat. A to jsme jezdili jen po hlavní trati.

 

31. července 2018.

Přes prázdniny se nás pár sešlo a pracovalo.

Podařilo se dokončit stanici Letovice. Chybí pouze dvojitá spojka u ST 1.

Stanice Letovice ve zkrácené podobě je už hotova. Jen doplnit budovy a dvojitou kolejovou spojku u ST 1.

 

20. července 2018.

Na kolejišti se stále něco děje a jezdíme i pro děti příměstských táborů.

Už nám vykukuje stanice Letovice.

 

1. června 2018.

Den dětí - den otevřených dveří pro veřejnost.

 

16. května 2018.

Dokončováním krajiny začíná kolejiště svou tvář.

Slovy členů: "provoz začíná být drsný".

 

9. května 2018.

Stanici Letovice jsme zatím provizorně propojili a začali provoz sice jen průjezdem vlaků ( za asitence malého obecenstva).

Současně se změnila pro většinu i kvantita a kvalita provozu. Další nároky na provoz kolejiště se určitě přidají po prázdninách. To bude ale jiná kapitola života kroužku.

 

25. dubna 2018.

Zabudovali jsme zatím poslední díl a hned začala stavba poslední stanice.

Díky novým modelům od SVČ Letovice a dárců můžeme tvořit i pěkné soupravy.

 

18.dubna 2018.

Na kolejišti se už objevují zajímavé partie....

 

11. dubna 2018.

O jedoucí soupravu patřičné délky je velký zájem fotografů.

Pomalu, ale jistě dokončujeme krajinu....

26. března 2018.

Jezili jsne pro hosty Letokruhu z Středisek volného času v České republice.

 

22. března 2018.

Členové kroužku v plném zapojení v tvoření krajiny....

...a když už jede  vlak, jede i krajinou.

15. března 2018.

Máme rozestavěné další dvě dominanty kolejiště: staniční budova v Hradisku

  ...  a viadukt pod zámkem.

9. března  2018.

Hrubá stavba krajiny jde rychle, ale oživit ji ...

....pokus o první listnaté stromy.

 

2. března 2018.

Krajina na dílu 4 a 5 začíná nabírat svoji podobu.

Zbývá doplnit už jen díl č.3 - stanici Letovice.

21. února 2018.

A ledy se hnuly...

 

31. ledna 2018 a naše bilance.

 

Jeden spokojený stavitel....

..a jeden ze spolutvůrců krajiny.

A máme dostavěno, alespoň pro tento měsíc.

 

 

9. prosinec 2017 - Den otevřených dveří.

A jedno předvánoční ježdění - 15. prosince.

14.00 hod. - jsme připraveni a netušíme, že potom nebude žádný oddych...

Možná přijede i brněnský Brejlovec. A přijel několikrát.

Po třech hodinách .... jediná fotka až na konci.

6. prosince 2017.

Členové v plné tvůrčí práci při úpravě terénu....

 A na konci dne - zkušební jízda na sobotní "Den otevřených dveří".

Roste nám skryté nádraží - druhá traťová kolej je již na své místě. První traťová kolej míří zatím do provizorní smyčky.

 

Pohled na rostoucí stavbu.

 

22.listopadu 2017.

Pomalu pokračujeme ve výstavbě.

A učíme se železničnímu provozu.

Jezdit s vlaky podle pomyslného grafikonu - to je často "fuška".

 

15. listopadu 2017.

 

1. listopadu 2017.

 

11. října 2017.

Plni nových sil se pustili modeláři do úprav nových i starých částí. 

 

Začal nový školní rok i náš kroužek.

Otočili jsme kolejiště o 90 stupnů a přesunuli ke kratší stěně u okna,

 přidali další panel

a začali budovat další kolejové rozšíření.

Prázdniny 2017.

A tu bude asi nejvyšší bod kolejiště: vrch HLÁSEK s rozhlednou.

Vrch Hlásek dostal již svou podobu. V údolí se rýsuje březovské zhlaví (ST 2) budoucí stanice Letovice. Pro znalce: z prostorových důvodů jsou výhybky uspořádány opačně! 

A zde se objevují první výhybky skrytého nádraží. Budoucí srdce kolejiště.

 

 Květen 2017.

 Poslední schůzka a její výsledky:

V plném pracovním nasazení.....

.... a výsledek práce (budoucí silnice do Borové).

 Závěrem května už máme...

....tak tato část byla pohodová.

V první polovině května nám jaro pořineslo plno tvůrčí iniciativy....

...tvoří různá skrytá tajemství...

 a  chuť i dokončovacím pracem (pokračování tratě z Písečné).

I plastikoví modeláři se činí.

Venku vše roste a nám roste i krajina kolem kolejí...

... a máme ji připravenu a čekáme na vytvrzení... 

A toto je již minulost a ...

...mnozí jsou  v plném zamyšlení nad pokračováním v činnosti.

Dílo roste jako z vody. Pomoc odborníků je vidět....

 

Duben 2017.

Začátek pokládky kolejí.

V plném pracovním nasazení a výsledek práce. 

 

Březen 2017.

Dostavba kolejiště pokračuje.

Některá místa už mají svou tvář.

A kolejiště se začíná i rozrůstat. Ale má málo stavitelů.

13 . listopad 2016 - Den otevřených dveří.

Začínáme se vzácnou návštěvou, paní ing. Jaromírou Vítkovou, senátorkou Senátu ČR, zde v rozhovoru s paní ředitelkou, mgr. Ivanou Kubíkovou. 

Během měsíce října se podařilo zprovoznit kolejiště pro ukázku veřejnosti.

Model železniční stanice Letovice, jak asi vypadala před 100 lety.

Část modulového kolejiště člena kroužku Š. Bačovského. V pozadí modul Matěje Matušky.

Více fotek jsme nestihli pro velký zájem návštěvníků. Vlaky jezdily jako na trati Brno - Letovice. 

2. listopadu 2016.

ZŠ Vítějeves uklízela na půdě a našlo se.....

Dílo se daří, je vidět šikovné ruce..... ikdyž bojujeme s minulostí kolejiště.

5. října 2016 - naše první setkání v nových prostorách.

...a hned tvořivě pracujeme....

 

 NOVÉ PROSTORY

 

Nečekaná velikost místnosti...

....a s tím, co máme, jsme ztraceni v prostoru. Naše mini kolejiště...

... je postaveno a před námi je úkol, jak této místnosti využít.

 

 

ZÁŘÍ 2016  - STĚHUJEME SE!!

 

 

 

 

 

DUBEN 2016.

 

A do této stavební atmosféry přichází zpráva: Budeme se asi stěhovat do nového a většího...

PROSIMEC 2015.

Z činnosti v DDM na Českobratrské.

Březen 2011.

Jsme v nové místnosti v DDM Letovice a rozšiřujeme kolejiště.

 

Stavíme výpravní budovu.

 

Výlet do Brna.

Na návštěvě u modelářů v Brně.