aktualizováno: 15.04.2024 11:04:07 

Křetínské modelové železniční klubíčko

Stavební úpravy a přestavby

Vítejte na stránce modelove-koleje.websnadno.cz v sekci 

                       STAVEBNÍ ÚPRAVY  A  PŘESTAVBY.

     Zde několik záběrů ze stavebních úprav z dubna 2011.

 Původní trasa tratě z Čeřan do Větrova.

Vytrhané koleje a zrušení traťového tělesa a tunelu.

Několik pohledů na úpravu terénu po železničním tělese a retuši otvoru po tunelu.

Záběr z úpravy terénu po položení nové železniční trasy z Čeřan na Veselku. 

Budování nové trasy po oknem směrem u hájence " U tří šutrů".

Poslední chvíle trati ze Staré Huti do zářezu za hájenkou.

Odstraněno vjezdové návěstidlo kryjící úvrať a ostatní doplňky kolem trati - a bourání může začít.

 

Příprava nové trasy u hájenky k propojení úseku pod oknem se stávající tratí.

Vytrhané koleje a bourání původní trasy.

Pokládka nové koleje ze zářezu směrem k Čeřanům. Úprava terému podle nových požadavků po staré trati z úvratě Stará Huť.

Nově položená trať. Oblouky jsou kompromis k napojení na stávající část tratě.

Konečná úprava terénu okolo hájenky. Vlevo vytvořena nové skála - Jezevčí skála.

Několik záběrů na nově upravenou část kolejiště u hájenky U tří šutrů.

 

Úpravy okolo Větrné Hůrky a osady Paseky.

Několik pohledů na dokončené terénní úpravy nově postavené tratě.

 

 

 

        Pila Smrkov

 

     Po letech provizória jsme se pustili do dostavby pily ve Smrkově. hlavní část je vytvořena ze dvou stavebnic od firmy Auhagen a jedné části přístavby pily koupené na burze.

 

Původní provizorní sestava pily. Budovy jsou oddělené a jen volně položené. Není ještě představa o sestavě budoucí pily.

 

Rozhodnutí padlo až po zakoupení stavebnice. Začala úprava prostoru pro část s katry a pomocným provozem. Zásah přišel i do terénu - skály. Bylo třeba vytvořit místo pro další provozní budovy.

Terén byl doplněn opěrnými zdmi a upraven pro nové stavby.  

 

 Usazení obou budov na zamýšlené místo.

místo.

Zapracování budov do okolního terénu, retuše staveb a sladění, úprava okolí pily.

Dokončení terénních úprav. Chybí nám ještě provozní budova, ale není jasné kde bude stát. A ani nevíme jaký typ budovy se použije.

 Tak a provozní budovu už máme na místě včetně úprav okolí.

A po konečných úpravách.

Nyní zbývá ještě doplnění potřebných detailů a oživení postavičkami.

 

 

Dostavba depa v Čeřanech.

Po letech odkládání jsme se pustili do dokončení depa v Čeřanech.

Úprava prostoru pro novou halu pro motorovou trakci.

 

Hrubá stavba haly a její zkušební umístnění do kolejiště.

Asi tak jednou to bude vypadat po dokončení.

Postupné proměny depa.

 

Někteří jedinci (zaměstnanci depa) trvali i na takovém detailu jako je dřevěná lávka přes potok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz