aktualizováno: 15.04.2024 11:04:07 

Křetínské modelové železniční klubíčko

Pohled z druhé strany

Vítejte na stránce modelove-koleje.websnadno.cz v sekci

                 Pohled z druhé strany.

      Jsou na kolejišti pohledy, které návštěvník nevidí nebo je vidí jen částečně nebo zkresleně. Zde několik snímků z míst, která jsou dostupná jen uživatelům kolejiště. Jsou to místa, která slouží k údržbě, opravám nebo k odstraňování závad.

Pohled na stanici Čeřany od vesničky Paseky.

Dva pohledy na vesnici Skalky od vesničky Paseky.

Vlečková kolej do Staré Huti také od vesničky Paseky.

Dva různé mosty přes potok Kamenička s tratí z Veselky-Písečné.

Pohled na město Čeřany z vrchu, jímž prochází tunel do Malešova.

Pohled na čeřanský zámek od Smrkova.

Nyní dva pohledy od hradu Kamenec:

Na most přes říčku Čeřanku a zastávku Paseky  a ....

....tratě z Čeřan do Skalek a do Veselky-Písečné, Pasecký rybník a jeho hráz a  Pasecký mlýn.

Pohled od Smrkova na  "průmyslovou zónu" Podskalí a město Čeřeny. Je též vidět smyčku tratě z Čeřan do Smrkova s viaduktem podél městských hradeb.

Nezvyklý pohled na stanici Smrkov. 

Viadukt tratě Čeřany - Smrkov u plynárny. Pohled od Smrkova.Tento pohled běžný návštěvník jentak neuvidí. I pro majitele je neobvyklý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz