aktualizováno: 15.04.2024 11:04:07 

Křetínské modelové železniční klubíčko

Pojďte se projet

Vítejte na stránce modelove-koleje.websnadno.cz v sekci

Pojďte se s námi projet.

 

 

Chcete se s námi projet pomyslnou krajinou našeho kolejiště?

Jestli ano, tak začínáme …  Nasedat a vyjíždíme.

 

Náš pomyslný vlak uhání mírně zvlněnou krajinou z Berlic. Míjíme vesnice a městečka, občas se ponoříme do mělkého zářezu, občas se rozhlížíme po krajině z náspu. Před námi v dálce se vlní hřebeny čeřanské vrchoviny. Jak se vzdalujeme naší nástupní stanici a blížíme se k Chudínu, nabývají  hřbety jasnějších obrysů a strmostí svahů.

První, co nás vítá, jsou průmyslové objekty. Zemědělské silo ZZNP, teplárna, textilka a další. Trať jako by město chtěla objet a vyhnout se mu. Vjíždíme jen do zastávky Chudín – město s nákladištěm a několika odbočujícími vlečkami. Vlak však pokračuje dál. Najednou se vnoříme do zářezu vybíhajícího hřebene a na jeho konci se náhle ocitáme mezi domy města. Po pravé straně je pod skalami s domy stísněný klášter a po naší levé zase vidíme přes střechy domů protější část města na svahu vrchu. A to již vjíždíme na viadukt přes řeku Čařanku a vjíždíme do stanice Chudín. Zde nastane obrat jízdy. Pokud jsme seděli po směru jízdy, nyní budeme sedět proti směru. Vlak provádí úvrať.

Než připraví soupravu k odjezdu, zatím se trochu rozhlédneme. Vlevo od nádražní budovy vidíme přes autobusové nádraží městský pivovar s podzemními sklepy pod jednou starou částí města. Jak místní reklama hlásá, vaří se tu pivo Žebrák (7°), Chuďas (10°), Tovaryš (12°) a Bivoj (15°).  Vpravo na vrchu vidíme místní zámek s úžasným udržovaným parkem. Za stanicí zahlédneme budovy keramičky ve Staré Huti a v dálce možná i pískovcové skalní stěny poblíž Veselky, kam vede místní dráha.   

To již vlak je připraven k odjezdu. My se nyní vydáváme dál proti toku řeky Čeřanky. Přejíždíme most přes řeku, vlevo míjíme místní plynárnu, vpravo zahlédneme městskou vodní elektrárnu a mezi domy klášter a to se už noříme do prvního tunelu. Ten protíná ostrý  skalní výběžek zvaný Černá skála, pověstné místo, odkud se prý shazovali nepolepšitelné nevěrné ženy. Při výjezdu z tunelu nás uvítá na skalním ostrohu hrad Chudštejn. Řeka Čeřanka tu totiž rozdělila hlavní hřeben průrvou a vytvořila ideální prostor pro tento hradní komplex. Ještě než vjedeme na zastávku Chudštejn na mostě přes řeku vpravo uvidíme peřeje vytvořené průtokem řeky mezi skalami. Můžeme zde vystoupit na zastávce a vydat se strmou stezkou na prohlídku hradu nebo sejít přes koleje po odjezdu vlaku stezkou dolů k řece a pokračovat proti jejímu proudu po turistickém chodníčku až k "Hospodě u mlejna", občerstvit se a přístupové cestě dojít do stanice Planá pod Chudštejnem. Ale také můžeme pokračovat v cestě vlakem.

Hrad Chudštejn je mohutný hradní komplex. Přes dřevěný most vstoupíme branou na první nádvoří. Zde uvidíme hospodářské budovy. Mezi nimi projdeme před vstupní bránu do mohutné čtvercové věže, jíž projdeme a okolo dalších provozních budov až na druhé nádvoří. Z něho další branou opět přes dřevěný most a další bránu na třetí nádvoří do vlastního obytného hradu. Na hradě je dodnes stále živo.

Vlak pokračuje údolím jednoho z přítoků, aby tunelem pod hřebenem projel do dalšího údolí přítoku a vrátil se zpět k řece Čeřance, abychom se dál proti jejímu toku se blížili k další stanici. Při přejezdu mostu přes řeku se nám vpravo opět otevře výhled do průrvy mezi skalami a pohled na peřeje a město Chudín. Vlevo máme zajímavý pohled na nivu vytvořenou meandrem řeky, na mlýn a penzion "Hospoda u mlejna" a na vesnici Planná pod Chudštejnem. Dlouhý oblouk trati, který začíná před dalším tunelem nás dovede až do stanice Planná pod Chudštejnem. Stanice je postavena ve svahu nad řekou pod vesnicí a tvoří písmeno „S“. Na pravé straně uvidíme místní pilu s její zajímavou lesní dráhou pro svoz dřeva. Krátkým tunelem pod vesnicí (kvůli statickému zajištění svahu) pokračujeme dál proti toku řeky k Ctiborům a až do cíle cesty – památkově chráněného města Čeřany. K prohlídce města Čeřany bychom se museli vrátit o několik let zpět.