aktualizováno: 15.04.2024 11:04:07 

Křetínské modelové železniční klubíčko

Motto - námět

 Motto - námět.

 

     Při rozhonutí opravit stávající kolejiště jsme usoudili, že vzhledem k nutnému zbourání staré části, už nebudeme ji stavět znovu, ale postavíme zcela novou část. Při tom zůstaneme u tématu původního kolejiště:  Stavíme železnici v krajině nikoliv krajinu kolem železnice.

Centrem veškerého dění nyní je nová stanice nazvaná CHUDÍN, podle idee starého kolejiště z ní pokračuje jednokolejná trať proti toku řeky Čeřanky do Ctibor, Čeřan a Malešova (tyto stanice zůstanou neviditelné oku návštěvníka - trať končí ve skrytém nádraží). Do této stanice přichází trať opět z vnitrozemí (představuje totéž skryté nádraží) a s tratí do Malešova tvoří úvrať. Původní záměr byl fiktivní pokračování tratí tunelem dál. Z hlediska krajinného byl tento záměr odmítnut.

  1. historický námět:

           Trať z vnitrozemí ( stanice Berlice) byla stavěna přes Zákoutí do Chudína měla pokračovat přes Veselku dál do sousední země. Stavějící společnosti brzy došly peníze a tak úsek z Chudína na Veselku a dále k sousedům dostavěla na dnešní poměry jako lokálku.

   2. historický námět:

           Jiná, konkureční společnost, stavěla trať z Malešova přes Čeřany do Chudína, aby pokračovala přes Starou Huť dál do vnitrozamí proti toku Úskaly přes rozvodí. Bohužel i zde se už brzy vyčerpaly finance a trať z Chudína do Staré Huti je nyní pouze vlečkou.

    Jak šel čas, z Chudína vzniklo krásné úvraťové nádraží. Prošlo od první výstavby tratí velkou přestavbou a stalo se z něho opravdové nádraží.

 

 

Pro ukázky návštěvníkům:  

       Tratě na kolejišti vytváří tvar kapky. Skryté nádraží tvoří oblouček kapky a chudínské tu špičku. Jeden obsluhující může tak ukázat pěkný provoz,v současné době sice jen motorový či parní, ale s více soupravami na tratích najednou, a s přepřahem. Nebude muset jen tak kroužit po kolejišti! Lze při ukázce projet po kolejišti se 7-mi až 9-ti soupravami. 

 Jedinec si s potěšením zajezdí.

Ježdění s modely pro dva bude paráda a ve čtyřech, to už bude něco. 

 

Provozní požadavky.

        Pro provoz jsme stanovili tyto podmínky:

Rychlíkové soupravy -  6 až 8 čtyřnápravových vozů.

Spěšné vlaky - 4 až 6 čtyřnápravových vozů.

Osobní vlaky - 6 dvounápravových vozů + služební vůz.

Nákladní vlaky:  soupravy složené z  13-ti až 15-ti čtyřnápravových vozů

                        nebo až z 20-ti dvounápravových vozů. 

Složení souprav je však závislé na lokomotivě, která ji potáhne. Zátěž musí odpovídat normě skutečné lokomotivy. Ony stejnosměrné motorky dokážou zázraky, takže model uveze více než skutečná předloha. Test na původním kolejišti ukázal, že T 679.1 dokázala na trati s oblouky o poloměru cca 450 mm a maximálním stoupání 15 %0 utáhnou 64 náprav.